Siniša Mihajlović dan ranije je otišao u bolnicu, prve analize su već urađene i rezultati nisu baš obećavajući.

Lekari su u potpunosti zbrinuli Mihajlovića u bolnici ‘Sent Orsola’ u Bolonji i odmah utvrdili kakav je tip leukemije od koje je oboleo srpski stručnjak.


U pitanju je hronična mijeloidna leukamija ili CML, koji se javlja u kasnijoj životnoj dobi, otprilike posle 50. godine života. To je mutacija u ćelijama, gde matična ćelija koštane srži stvara preveliki broj leukocita.

Lekari smatraju da je bolest izlečiva, ali da će biti potrebna veoma agresivna terapija i da će sve zavisiti od Mihajlovićevog organizma.