Na regionalnom sastanku fudbalskih saveza bivše Jugoslavije u Opatiji teme razgovora bile su sprečavanje nasilja na terenima, statusi profesionalnih fudbalera, a spominjala se i regionalna liga, za koju postoji sve više zagovornika.

Javnost u regionu sve je više zagrejana za osnivanje regionalne fudbalske lige, koja je i danas bila tema razgovora, ali je dogovor da se značajnije odluke po tom pitanju donesu na sledećem sastanku koji će se održati u novembru u Sarajevu. Takođe, konstanovano je da je i UEFA pokazala mnogo veću zainteresovanost za ovu ideju.


Govorilo se o zaštiti i sigurnosti na fudbalskim terenima, a svi predstavnici saveza pokazali su i  izrazili veliku zabrinutost u pogledu sigurnosti na stadionima. Svi su se složili u oceni da bez podrške državnih institucija svih zemalja u regionu se ne može rešiti ovaj gorući problem.

Takođe, razgovaralo se i o statusu profesionalnih fudbalera, kao i o njihovim transferima kojima obično posreduje neka ‘treća’ strana. Rešenje je, stav je svih, da se njihov status i delovanje treba regulisati na jedinstven način, a u okvirima regulativa FIFA.

Fudbalski savez Srbije na ovom sastanku predstavljali su potpredsednik Ivan Ćurković i generalni sekretar Zoran Laković.