Centar za regionalnu studentsku saradnju(CRS) vas s ponosom obaveštava da će se 2.decembra održati tribina na temu “Pravni položaj profesionalnih fudbalera” u Amfiteatru V s početkom u 19 časova.

Imajući u vidu da samo sportsko pravo, a pogotovo regulacija pravnog položaja profesionalnih sportista postaje sve važniji činilac na pravnoj sceni, te da je ta materija, nažalost, nedovoljno obrađena- odlučili smo da pokušamo to da promenimo.


Našim delovanjem, imamo za cilj da skrenemo pažnju kako studentima, tako i naučnoj a i široj javnosti na širok dijapazon mogućnosti a uz to i problema koji se javljaju prilikom regulacije pravnog položaja sportista, konkretno fudbalera.

O ovoj temi će na tribini govoriti Zoran Damjanović, Mirko Poledica i prof. dr Vladimir Vuletić.

Specijalni gosti naše tribine biće Savo Milošević i Dobrivoje Tanasijević, poznatiji pod imenom Dan Tana.

– Tribina je važna, pre svega, zbog obrazovnih funkcija i edukacije svih činilaca u fudbalu- igrača, klubova, saveza i lige, kako bi se napravio efikasniji sistem sa fokusom da je ljudski faktor najvažniji. Cilj tribine je, između ostalog, da upravljanje u fudbalu bude bolje, a samim tim i fudbal i da se znaju pravila koja uređuju odnose u fudbalskoj organizaciji – Zoran Damjanović.

– Tribina o pravima profesionalnih fudbalera je sjajna prilika da se svi zainteresovani upoznaju sa radnim pravima fudbalera o kojima se malo zna u javnosti, kao i o životima fudbalera van stadiona i njihovim svakodnevnim problemima sa kojima se susreću. Tribina će svima poslati jasnu poruku da fudbaleri nisu niti slavni, niti bogati već deo društva koji se susreće sa svakodnevnim životnim izazovima kao i svi drugi građani – Mirko Poledica.