Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je doneo ovu odluku.

Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu donelo je na današnjoj sednici jednoglasnu odluku kojom se usvaja Preporuka školama o zabrani unošenja navijačkih rekvizita i odeće sa simbolima sportskih klubova.


Kako je objašnjeno na sednici, preporuka je u skladu sa Zakonom o obrazovanju, statutima škola i njihovim pravilnicima, a za sprovođenje odluke zaduženi će biti direktori škola.

Predsednik Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama Vladimir Jelić rekao je da u školama nema mesta za navijačka obeležja.

Takvi simboli često budu razlog za svađu i sukobe između pojedinih učenika koji se neretko završe nasiljem. Zbog toga tražimo od škola da opominju decu i n edozvole unos navijačkih simbola, rekao je Jelić.